Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Rømt oppdrettsfisk

I overkant av 341 000 laks og regnbueørret er rømt fra norske oppdrettsanlegg i 2003 ( 1/9/03). I tillegg rømte det over 19 000 torsk. I 2002 rømte totalt nesten 620 000 laks og regnbueørret, mens det tilsvarende tallet for 2001 var noe over 350 000. De fleste rømningene skyldes anleggssvikt og spesielt notskader.

Kategori: