Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Sett ut stor ørret i overbefolkede vann.

Sett ut storørret i overbefolkede vann. Overfør småfallen ørret fra overbefolkede vann til vann med liten ørretbestand.

Skal du overføre ørret fra overbefolkede vann til nye fiskeplasser i samme vassdrag, bør du velge småfisk fra 20-30 cm og foreta utsettingen om våren. Det gir den beste effekten.

For å øke bestanden av storørret i overbefolkede vann, bør man sette ut ørret på over halvkiloen, eller aller helst på over kiloen, som er gått over på fiskediett og kan nyttiggjøre seg av småfisken og skape bedre matforhold for resten av småfisken. Sett ut stor,fiskespisende ørret fremfor å drive garnfiske for å redusere bestanden av småfisk.

Ved utsetting av stor ørret, får man dessuten et sterkere fiskepress på vannet, som forsterker opptaket av småfallen fisk.  

Kategori: