Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lakselus - en plage for både oppdrettslaks og villaks

Lakselus - en plage for både oppdrettslaks og villaks

Lakselus er en parasitt som lever av slim, skinn og blod fra laksefisk. Den har alltid vært til stede på vill laksefisk i våre farvann, men etter oppdrettsnæringens kraftige vekst har lusa etter hvert blitt et stort miljøproblem. Som følge av oppdrettsvirksomheten har antallet potensielle verter for lusa blitt mangedoblet, og lusbestanden har som følge av dette blitt så stor at det er en plage for villaksen.Foto: Alpharma AS.

Les mer herInformasjon om lakselus 

Kategori: