Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Med rakefisken i Valdres fikk vi en ny moderne nasjonalrett

Dato: 08.11.10

Hele familien på Røn Gård (bildet) kunne juble over en fortjent seier for rakefisken sin på Rakefiskfestivalen på Fagernes i 2010. På festivalen i 2011 kåret fagjuryen fisken til Hande Rakaure som den beste, mens folkejuryen foretrakk fisken til Noraker. Svakheten ved festivalen på Fagernes er at man ikke har med produsenter av rakørret lagt ned av villfisk. Foto: Eivind Fossheim.

Mattilsynet bør sette krav til merking av råvarenes opprinnelse


Fiskeguiden.no

De seks produsentene som lager rakefisk på eget råstoff og som har fått sitt eget beskyttede varemerke Rakefisk fra Valdres, er Hande Fiskeoppdrett, Haadem Fisk, Lofoss Fisk, Noraker Gård, Røn Gård og Trøvik Fisk. De har dannet et Valdres Rakfisk BA og har fått godkjent navnet Rakfisk fra Valdres som eget varemerke.


Andre produsenter har kritisert at noe av rakefisken av regnbueørret har vært hentet som fersk fra Sverige og Danmark, og Fiskeguiden.no undrer seg over at Mattilsynet ikke har krevet merket rakefisken av de utenlandske med opprinnelseslandet. Det å kalle den rakørret fra Valdres som er kjøpt inn som fersk fra utlandet, er å lure forbrukeren, mener Fskeguiden.no


Ber folk droppe dansk rakefisk


180 tonn kjøres fra Danmark til Valdres for å skåne miljøet


Ideen til rakefiskfesten på Fagernes ble unnfanget på Danskebåten!


Fra å være en ide som ble unnfanget på Danskebåten, er rakefiskfesten i Valdres blitt en fantastisk greie som dagens arrangører kan være kjempestolte av.


De 20 000 -30 000 gjestene på Rakefiskfestivalen på Fagernes legger igjen bortimot 50 millioner kroner i løpet av en langhelg. I alt vil det før jul bli solgt nesten 400 tonn rakørret fra de åtte produsentene i Valdres. Villfisken deltar ikke. Nesten all rakørret av villfisk her i landet selges direkte til forbruker.


Det var i et godt lag på danskebåten hjem fra en hyggelig tur i København at ideen til Rakefiskfestivalen på Fagernes egentlig ble født. Den utflytta valdrisen Reidar og kona Astrid, og journalisten Eivind Fossheim i Aftenposten med samboer Anna Marie Ianssen i Bennett Reisebureau drodlet over hva man kunne finne på og utvikle av nye ideer. Med Reidars glødende interesse for mat og Eivinds rakefisk-erfaring fra Jølster, ble de snart enige om å satse på en rakefiskfestival.


At dette skulle utvikle seg til det kjempearrangementet som skjer i dag, drømte ingen av dem om. - Vi ville først og fremst legge vekt på det seriøst faglige i en utvikling av en næring som kom hele landet til gode, sier Eivind.


Både Eivind og Reidar mente derfor at det i tillegg til arrangementet på Fagernes måtte være en opplegg også i Oslo. Det skjedde også, men den videre utviklingen av rakefiskfestivalen ble kuppet av næringslivet på Fagernes, som i turbofart overtok styringen, og skapte det inense showet som oversvømmer Fargernes i den årlige hektiske rakefiskuka.


Visst er det blitt en suksess, og en merkevare det gnistrer av, men det er flere enn Reidar og Eivind som frykter at det hele kan ende i kaos dersom styringen og dugnadsinnsatsen svikter. Det kan fort gli ut til å bli en folkefest med fyll og spetakkel.


Valdres ville være fattig uten rakefisken


Valdres ville vært fattig uten rakfisken, skriver Avisa Valdres, men mener det nå må en nytenkning til, en råtøff prioritering av eierne og økonomisk forutsigbarhet for å videreføre denne merkevaren til glede for næringslivet og hyttefolket, sier
journalist Kari H. Slaatelid som mener at enkelte valdriser rømmer Fagernes under rakefiskfestivalen!

Etter et par akevitter er all rakefiske like god!


Dette skulle ikke være noe lettvint kjendis-show for en kåring av den beste fisken. Det skulle være en seriøs vurdering og kåring av landets beste rakefisk. Alle har vi en oppfatning av hva som er god rakefisk, enten smaken minner om sushi, er mer eller mindre vellagret eller fullmoden vare som både dufter og smaker sterkt.


Faglige krav til smak


Selv om Edvard Elsrud var en bygdekjendis, var han også en erfaren rakefisk-kjenner. Dessuten måtte han med i juryen for å sette litt farge og krydder på arrangementet. Men for å være troverdig, trengte man et uangripelig faglig innslag som avdelingsleder Tone Nyvold fra Sensorisk analyselaboratorium ved Fiskeforskningen i Tromsø. Når man så la konkurransen til Fagernes Hotell, var man sikret de strenge hygieniske krav til servering.


Ingrid og Steinar Grøv hadde den beste fjellørreten!


Den første kåringen av årets rakefisk-favortitter ble vunnet av Henrik Hådem for sin rakefisk av oppdrettet regnbueørret, mens Ingrid og Steinar Grøv fikk prisen for den beste rakefisken av vill fjellørret.


Kjendis-treff i Oslo


Ved siden av den årlige kåringen av rakefisken på Fagernes, ble det lagt opp til et mer kjendistreff på Christiania Hotell i Oslo for få markedsført Valdres-fisken i hovedstaden, samtidig som Vinmonopolet stilte med smaksprøver på syv forskjellige akevitter!


Reidar Dieserud hadde ideen


Visst kan arrangøren av Rakefiskfestivalen på Fagernes med god grunn fastslå at det var lederen av Fagernes Handelsstandsforening, Geir Frøsaker, som skapte folkefesten, men det var Reidar Dieserud og hans støttespillere som hadde ideen og realiserte den, og som ønsket å føre arrangementet videre.


At Fagernes Handelsstandforening grep opplegget og kjørte videre sitt eget løp uten å snakke med eller innlede noe samarbeide med den som satte spillet i gang, opplevde nok Reidar Dieserud dette som litt sårt og dårlig gjort. Den utflyttede sambygdingen og hans støttespillere burde være en selvskreven hedersgjest og en medspiller i den videre utvikling av suksessen.


En fulltreffer


Det er ingen tvil om at Rakefiskfestivalen er blitt en fulltreffer. Heidi Arnesen med alle sine medspillere har all ære for hva de har fått til i ”byen” sin. Med rakefisken som lokkemat har de maktet å skape en folkefest, der rakefisken utgjør bare en liten del av det kjempepopulære markedet av mat og andre produkter fra Valdres den første helgen i november.


Vi bør vite hvor råvarene kommer fra


Vi mener det kan være misvisende for forbrukeren at Wangensten og Slidre Ørretsenter ikke er forpliktet til å oppgi hvort råvarene kommer fra. Vi mener at Mattilsynet, som er så opptatt av å informere om hvor viktig det er å vite dette, bør kreve det, er fortsatt Fiskeguidens krav.


Noraker Gård i front


Anna Marie Ianssen mener fisken til Gunnar Noraker er best.Noraker Gård har vært i føringen med utviklingen av rakefisken som næring i Valdres og folkejuryen kåret da også fisken hans som den beste under festivalen på Fagernes i 2011


Vi som legger ned vår egen rakefisk, vet hvor ustabil og forskjellig smaken kan bli alt etter hvilket vann vi har tatt fisken i, og håndteringen av den frem til festbordet.


Vann fra fjellsjø!


Gunnar Noraker, som døde i 2014, var klar foregangsmann for produksjon av rakefisk av regnbueørret. Han så tidlig betydningen av en god og stabil vannkvalitet med den riktige kjemiske sammensetningen. Han fant den rette kilden. Fra en fjellsjø i 1000 meters høyde føres vannet gjennom flere kilometer langt rør, og med et fall på 500 meter, ned til fiskedammene på Noraker gård. Her kan man så styre den nødvendige vannmengden og en sterk nok strømhastighet for at fisken skal og vokse best mulig på foret som serveres.


Bløgges i bedøvet tilstand!


Like viktig som det er å la fisken vokse opp i et trivelig livsmiljø, like nøye må man være for å unngå at fisken stresses når den skal slaktes, sa Gunnar Noraker. Også under slaktningen må man hindre at man forstyrer sammensetningen av mikroorganismene i fisken. På Noraker gård brukes ikke håv. Fisken ledes inn i et kar der den bedøves i løpet av et halvt minutt, for så å bli bløgget, renset og saltet og lagt ned i butten så fort som mulig.


Fin aroma og god ettersmak.


For de av oss som er vant til sterk rakefisk, kan mye av fisk av regnbueørret fra Valdres virke litt tam og kjønnsløs, for å bruke et moderne mediauttrykk.


Der vi sto og smakte på herlighetene i det overbefolka teltet på Fagernes, var det ikke så enkelt å kjenne forskjellen i smak på rakfisken av regnbueørret fra de ulike produsentene. Erfarne rakefisk-kjennere savner den riktige rakesmaken på de mildeste typene, mens flere produsenter har vært dristige nok til å lage en vellagret type som mye minner om smaken på god gammel raket villfisk.


Med nye erfaringer og kunnskaper kan vi i dag til en viss grad styre kvaliteten på råvarene og smaken på rakefisken, mnte Noraker. Selvsagt kunne vi laget en rakefisk med sterkere lukt og en smak som stikker på tunga, men produksjonen ville ta lengre tid og måtte skje i mindre målestokk. Vi har valgt å lage en rakefisk med fin aroma og god ettersmak. som også blir vår fremtidige profil. Vi har tusenvis av trofaste kjøpere og selger i år glatt våre 30 tonn, sa en fornøyd prisvinner til Fiskeguiden i 2011. Æren måtte Gunnar dele med resten av familien, kona Unni , sønnen Nils og svigerdatteren Ragnhild, som i dag driver suksessbedriften videre.


 

Kategori: