Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Adrian Hauser fikk tidligere i år denne kjempeflotte 60 kilo tunge kveita på stang.

Dato: 08.03.08

Fjordcamp tilbyr leie av båter fra 12-20 fot med påhengsmotorer fra 10-40 hk.Anlegget ligger ideelt til for fiske både i fjorden og ut mot større fiskeplasser.Det er kort vei til den virkelig store fisken.Eget sløyehus.

KART

Kategori:

Dato: 10.03.08

Havfiske året rundt!

Fjorden er isfri om vinteren. Av fiske er torsken mest vanlig, men mengden varierer etter årstiden.

Fra midten av februar til ut i april kan fjorden være full av skrei og annen torsk som er på vei inn mot kysten og fjordene for å gyte.