Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Over 11 tonn laks er tatt i Audna og Mandalselva

I Audna er det i år tatt 3252,8 kilo laks og 161,3 kilo sjøørret. I Mandalselva  7831,7 kilo laks og 430,1 kilo sjøørret, Det har vært en god sesong med gode fangster og mye fisk på elva. - Ja, ett av de beste årene vi har hatt, sier lederen  i Audnaelva Fiskerettseierforening, Tore Jarleiv Lølandsmo til avisa Lindesnes.

Den voldsomme tørkesommeren i fjor førte til at det da ble solgt lite fiskekort. I år har det vært markant bedre, Det tatt godt med fisk. Elva har vist seg fra sin beste side, forklarer han overfor avisa.

  Laksesesongen er over for i år. Nå må laksefiskere smøre seg med tålmodighet til neste år.FOTO: Petter Emil Wikøren (arkiv) laksefiske over i både Audna og Mandalselva. Tilsammen er det tatt over 11 tonn laks denne sesongen.

– Ingen ulovligheter

I fjor ble to fiskere anmeldt for tyvfiske og bruk av ulovlig redskap i Audna. I år er det ikke avdekket noen tilfeller.

– De som driver med oppsyn i elva har gjort en stor jobb og har hatt veldig mange oppsyn. I tillegg har grunneiere i Melhusfossen tatt et godt grep og tatt vare på fisket. Vi har ikke fått noen indikasjoner på at noe har gått galt i år, forklarer Lølandsmo.

Han er fornøyd med årets totale laksefangst på 3252,8 kilo.

– Og den største laksen som er tatt er på 10,2 kilo. Det er jeg også relativt fornøyd med, sier Lølandsmo.

– Et gjennomsnitts år

I Mandalselva har det ifølge leder i Mandalselva Elveeigarlag, Erik Bue, vært et gjennomsnittsår med tanke på fangst.

– Det har vært jevnt i løpet av hele sesongen. De har ikke vært like mye svingninger hvor det er større forskjeller fra uke til uke. Det har ikke vært så variabelt som i en del andre år, sier Bue.

Dette mener han skyldes i all hovedsak vær og tilfeldigheter.

– Det er væravhengig både med tanke på nedbør og vannføring og temperatur på vannet. Alt har en innvirkningen, sier han. 

Også når det gjelder fangst vil Bue påstå at det ligger på et gjennomsnittsår.

– Når det gjelder totalfangsten så havner vi på rundt snittet. I fjor var det vel det nesthøyeste totalfangsten noensinne, og vi når ikke det tallet, sier han.

– Er det mye stor fisk?

– Det ligger på gjennomsnittsvekten. Det har ikke vært noen veldig store, men jeg vil tippe at det ikke er så forskjellig fra tidligere år.

Solgt mye fiskekort

Så langt har ikke Bue rukket å få en oversikt over det totale fiskekortsalget.

– Men det vi har oversikt over er bra. Grovt sett er vi på nivå med fjoråret som var det beste året vi har hatt med tanke på salg av fiskekort. Og det må vi være fornøyd med, understreker han.

Så sent som 20.august ble det bestemt at fiskesesongen skulle utvides fra 31.august til 15.september.

– Vi tok en beslutning tirsdag og vi har besluttet å utvide fisket til 15. september, sa Bue til Lindesnes

Tidligere i august var det fortsatt uvisst om fiskesesongen skulle utvides grunnet lav fangstmengde.

Så mye laks er tatt i Mandalselva:

ÅR STØRST ANTALL SAMLET VEKT (kg)
2019 12,5 1945 7831,7
2018 17,1 3 753 11 501,7
2017 16,2 3 111 10 415,5
2016 14,5 2 463 6 965,3

Så mye laks er tatt i Audna:

ÅR STØRST ANTALL SAMLET VEKT (kg)
2019 10,3 855 3252,8
2018 10,6 420 1 223,3
2017 12,0 1 032 3 176,7
2016 10,2 1 500 4 010,3
Kategori: