Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Halnefjorden 2010

Ørret:

0


Pålegg om årlig utsetting av 11 000 ettårige ørret


I Halnefjorden er regulanten pålagt å sette ut 11000 ørret årlig som kompensasjon for negative reguleringseffekter i magasinet


.

4 meters regulering


Halnefjorden er regulert med 4 meter og er 13,66 km2 stort. Garnfisket dominerer.

I den sørlige delen av Halnefjorden kommer det inn to store vassdrag fra vest, det er Sevra fra Kolvetjørn og Holmetjørnan og det er Skaupa fra Skaupsjøen.

Halnefjorden har avløp gjennom Sleipa til Heinvassdraget.Restaurert vandringsvei på Hardangervidda.


Etter og ha vært hindret i nesten 50 år, har ørreten igjen fri gang opp i Halnefjorden i en nybygd fiskepassasje.Halnefjorden i Hol og Nore og Uvdal kommuner, ble regulert til kraftverksformål i 1956. Det ble bygd dam på utløpet. Dette hindret fiskens frie gang. Utløpselva Sleipa var tidligere ei viktig gyte- og oppvekstelv for ørreten. Stengselen på utløpet har derfor redusert tilgangen på naturlig rekruttert ørret til Halnefjorden.I 2001 trådde ny konsesjon for Numedalslågen i kraft. Her ble det fastsatt flere miljøforbedrende tiltak med hensyn på fisk og fiske i Numedalslågen. Et av tiltakene var bygging av fisketrapp i Halnefjorden. Regulanten ble også pålagt å slippe en minstevannføring i Sleipa på 500 liter per sekund.


Da den gamle nåledammen på utløpet av Halnefjorden skulle renoveres, ble det også bestemt at fisketrapp skulle bygges. I et samarbeidprosjekt mellom regulant og forvaltningsmyndighetene, ble det prosjektert fiskepassasje forbi demningen. I 2004 startet Statskraft opp arbeidet med restaurering av dam og bygging av fisketrapp.Fisketrappa er bygd i pakt med forutsetningene. Den er nå fullt funksjonell for fiskevandring. Det er også bygd fiksesperre for å hindre at fisk skal gå opp i tappekanalen fra Halnefjorden.Ørreten kan nå vandre fritt mellom Sleipa og Halnefjorden slik den gjorde i uminnelige tider før reguleringen. Ved fisketrappa er det ei fredningssone mot fiske på 50 m nedstrøms og oppstrøms fiskepassasjen.


Fiskeforvaltning:

Fiskeforvalter Erik Garnås

Miljøvernavdelingen

Fm-Buskerud,

Postboks 1604,

3007 Drammen

Tel: 32 26 68 07 / 41 10 07 32

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Informasjon

Fiskekort