Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lurt med fiskeguide i Orkla!

En småtrøtt, men storfornøyd fisker, Robert Saemann-Ischenko, etter en morsom natt i elva på Stavne-Uv sone 1. Etter først å ha hatt en storlaks på kroken omkring midnatt - som han dessverre mistet - ble Robert ut på morgenkvisten belønnet med 2 fine

Det regner! Med en fin liten vårflom, kommer laksen, sa en forventningsfull Karl Olav Mærk i Orklaguiden på telefonen foran sesongen 2003.

Fortsetter dette ”godværet”, ser vi frem til en fin fiskestart 1.juni og en nytt kjempefiske i Orkla. Storlaksen var nemlig allerede sett i elva! Slik kraftprodusentene i dag regulerer vassdraget, vil vi også sommeren 2003 ha en akseptabel minstevannføring selv om det skulle bli en ny tørkesommer i Trøndelag. På den annen side vil man med reguleringen unngå de styggstore flommene som man før i tiden hadde i nedbørrike somre, sa han.

Orkla er blant de mest populære og værsikre lakselvene i landet. Med sin jevne vannføring er det god sjanser til fangst det meste av sommeren. Alt tydet på at vi kunne oppleve en ny kjempesesong. Utvandringen av smolt i 2002 gikk greit, og den gunstige havtemperaturen ute på beiteplassene ga grunn til å tro at man også fikk mye smålaks på elva.Etter Fiskeguidens prognoser var det likevel storlaksen som kunne komme til å dominere både i Orkla og andre elver, der ikke lokale forhold hadde ødelagt gyte- og oppvekstplassene og dermed smoltutgangen.

Kjempetilbud til Fiskeguidens lesere!De 3 første som tok kontakt med Karl Olav Mærk i Orklaguiden, + 47 72 42 62 05, mobil +47 90 67 35 30 og viste til denne reportasjen, fikk 50 % avslag på ett ukekort på deres nye vald av året (Flå Vald, Mesloøyan Vald, Hoel Vald, Hoffhølen Øst eller Ramloan Vald). Samtidig fikk de 10 % avslag på overnatting i inntil 1 uke i samme tidsrom.

Hvis en gruppe på 2 eller 3 mann (eller flere, for den saks skyld) kom med en samlet ordre, ga han 1 kort til halv pris, resten av kortene med 10 % avslag, samt 10 % på overnattingen. , eller 3 par/grupper, tilbyr Mærk.

Blanklaks i hele Orkla fra 1.juni!Mange sportsfiskere er i tvil om det er noen vits å kjøpe fiskekort i den øvre delen av Orkla i første halvdel av juni. Med fiskekortpriser på bare 50 til 150 kroner døgnet pr. stang, er det fristende å spørre om det virkelig er laks å få på den 30 kilometer lange lakseførende strekningen – hvor Mærk formidler fiske på 16 kilometer lakselv fordelt på 12 vald - fra Meldal grense og opp til like oppstrøms Berkåk så tidlig på sesongen?


Jo visst, fastslår Karl O. Mærk i Orklaguiden i Rennebu. I 2002 ble den første blanke laksen tatt allerede den første fiskedagen 1.juni helt oppe ved Stoin, så langt opp som laksen kan gå, 7 mil fra sjøen. Er du heldig kan du få fine fangster før St. Hans, og da bare storlaks, som går først opp. Det er imidlertid viktig å ha realistiske forventninger om fangster i øvre halvdel av elva i juni, siden dette variere en god del fra år til år.
De største sjansene i august


Fra midten av juli starter høysesongen. Da kommer mellomlaksen og etter hvert også smålaksen. Og med fisk i nesten hver bidige høl, øker prisene til det dobbelte. De største sjansene til fangst i Orkla finner du ofte øverst i elva i månedskiftet juli – august og ut over mot sesongslutt. . Da kan vannføringen være relativt liten, men så sent på sommeren, går laksen fort opp hit uten særlig stopp underveis. Den biter ikke godt før den har funnet seg en standplass i nærheten av gyteområdene, hevder Mærk.

Viktig med guide i ny elv!


Orklaguiden i Rennebu omfatter et samarbeid mellom eierne av en fiskestrekning som samlet utgjør 16 kilometer. I tillegg til salget av fiskekort på 12 vald, formidler Orklaguiden overnatting i tilknytning til fisket.


Vi vil at sportsfiskere som kommer hit, skal trives og vende tilbake., sier Mærk, og anbefaler førstegangsfiskere i området til å bestille en guide som kan vise dem de beste hølene og laksetakene og den mest effektive fiskemåten på de ulike plassene. For guiding i 2-3 timer opererer Mærk med en pris på 500 kroner. Fiskeguiden anbefaler at nye fiskere absolutt bør koste på seg en kjentmann de første par timene. Å finne frem til laksetakene på egen hånd tar ofte masse tid. Når du har lært deg å lese elva og vet hvor laksen vanligvis tar flua, kan du mer konsentrere deg om selve fisket og fluevalget.

Ta hensyn ved motfiske!


Fiskerne behøver ikke å stå i kø langs strekningen vår, presiserer Mærk, som forteller at det selges et begrenset antall fiskekort pr. vald. Imidlertid er det en del motfiske, og Mærk mener at man bør arbeide for å bli kvitt dette ved et utvidet samarbeid eierne i mellom. Til så skjer, kan man kjøpe kort for begge sider for å unngå enhver konfrontasjon med andre fiskere. Ellers mener Mærk sportsfiskere er flinke til å tilpasse seg og ta hensyn til fiskekamerater på motsatt bredd. Ingen ønsker å krangle og dermed ødelegge fiskegleden for hverandre.

Orkla er ikke for små, lukkede klikker!
Vi har ellers et utmerket samarbeide med Orkla Fellesforvaltning, med Rune Krogdahl og Arne Nielsen. Sammen jobber for å øke kunnskapen om Orkla, sier han. Det er et grunnfestet prinsipp hos oss at Orkla skal være tilgjengelig på like vilkår for folk flest, samt at verdiskapningen fra laksefisket i størst mulig grad skal forbli i dalføret. Det er trist å se at det fremdeles finnes en rekke aktører som lar det blir smuler igjen til elveeierne, samtidig som de gjør deler av elva svært utilgjengelig for fiskere utenom en liten, lukket klikk, mener Karl Olav Mærk, som til daglig best lystrer navnet Kalle.
www.orklaguiden.no - en glimrende hjemmeside!Mer informasjon om øvre del av Orkla finner du på hjemmesiden www.orklaguiden.no og på Fiskeguidens spesialside om Orkla.

(Foto: Karl Olav Mærk)

ork23.jpg

Michael Greve med en laks på 8,1 kg fanget den 20.08.02 i Bruhølen på Mærk Vald.(Foto: Karl Olav Mærk)

ork24.jpg

Forventningsfulle fiskere 1. juni 2002: Jan Hansen, Kristiansand og Einar Mathiesen, Drammen i Parris på Mærk Vald. De har nettopp sett landing av en laks på omkring 8 kg fra motsatt elvebredd, som i

Kategori: