Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Storlaksen tilbake i Reisaelva!

Nota går i Biltyo-kulpen! I forgrunnen leder i Reisa Elvelag, Jan Tørfoss. (Foto: Øystein

Reisaelva er i ferd med å gjenoppstå som en av landets mest attraktive storlaks- og sjørøyeelver. Pakket inn i noe av landets rikeste fjellvegetasjon og et 40 talls fosser dundrende nedover dalsidene, utvikles nå vassdraget til å bli en gullkantet eksotisk turistmagnet.

Som prosjektleder i restaureringen av elvedalen, er Øystein Dalland utrolig begeistret over utviklingen. Ikke bare føler han at Statskog og elveeierne og andre gode krefter jobber aktivt sammen for å lykkes. Det ser også ut til å bli en suksess og et glimrende eksempel på hva man kan gjøre i andre vassdrag for å reparere tidligere uheldige inngrep mot fiskens livsmiljø.

Elveforbygninger rives!Når den tidligere så berømte storlaksstammen ble dramatisk redusert til en sårbar bestand, antar man at mye av årsaken skyldtes de 50 kilometer med elveforbygninger man anla som vern mot nybrottsland og andre jordbruksarealer. Man overvurderte trolig gyteeffekten og tillegg ble det trolig fisket for hardt på den sårbare bestanden som fortsatt regjerte elva.
Driftsplan som effektivt virkemiddel!Med driftsplanen kom så virkemidlene for å berge villaksen i vassdraget. Samtidig som de jobber med å lede elva inn i sine gamle naturlige flomløp, er det innført restriksjoner på laksefisket. Fra 2000 ble staten for laksefisket både i Reisafjorden og elva utsatt til 15.juli. Dessuten skal all laks på over 5 kilo sette ut igjen levende i elva. En reduksjon av produksjonen som følge av uhell ved oppdrettsanlegg i området i oktober i fjor, ser også å ha gitt positive utslag for den ville laksebestanden i elva. Som nasjonal laksefjord skulle Reisaelva være bedre sikret mot genetisk forurensning i årene fremover.

Landest beste sjørøye-elv!Reisaelva landets beste fiskeplass for sportsfiske etter sjørøye, målt i antall kilo . Det ble nemlig i fjor landet 1200 kilo sjørøye med en snittvekt på 760 gram!

Mye av sportsfisket styres nå over på sjørøya. Med en så vakker og eksotisk arktisk fisk på flere kilo, seiler Reisaelva opp som et internasjonalt reisemål for utenlandske fluefiskere. Men områder er ikke bare en magnet for sportsfiskere. Med nasjonalparken som strekker seg fra Seima til finskegrensen, ligger opplevelsene i kø.
Planer om nasjonalparksenter
Det er planer om å lage et nasjonalparksenter der godbitene blir presentert. Dessuten kutter man ut motorene på elvebåtene. Ved å gå over til staking, vil gjestene få ro og bedre tid til å oppleve denne eksotiske fossedalen. Allerede i dag er en reise med elvebåt opp til Nedrefoss – ovenfor Mollisfossen –en uforglemmelig tur…Informasjon:
Mer informasjon får du ved å gå tilbake på vårt startside og klikke deg derfra inn på Fiskeguidens side om Reisaelva.

reisa0019.jpg

Nota går! Lakseveteran Leif Bilto i Reisa (i forgrunnen) kan glede seg over at nye arbeidslag nå er i sving for å berge Reisalaksen.

reisa0016.jpg

Å ta vare på de smekre Reisa-elvebåtene, sammen med miljø- og fiskerhensyn på ferdene til Mollis, er utfordringen Roger Guttormsen, Reisa Elvebåtsenter og Reisa Elvelag nå står overfor. Nye tretjære-m

Kategori: