Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Torsk 10 ganger mer verd som turistfangst!

Mens inntekten av en torsk fisket av en yrkesfisker ligger på 25 – 40 kroner kiloen, gir en turistfisket torsk en inntekt på 240 – 400 kroner kiloen. Omsetningen av fisketurisme antas å ligge på 3 milliarder kroner i 2003, opplyste adm. Direktør Knut Almquist i Reiselivsbedriftenes landsforening på Fisketurismekonferansen i Trondheim i dag.

Det har til sine tider vært kraftige konfrontasjoner mellom yrkesfiskere og fritidsfiskere, men som det ble sagt av statssekretær Janne Johnsen i Fiskeridepartementet, må fisketurisme-næringen kunne leve side om side med yrkesfiskerne. Ja, fiskeriråd Otto Gregussen ved den norske ambassade i Washington konkluderte i sitt innlegg med at alle, både fiskeriene og kystsamfunnet, vil være tjent med en utvikling av turistfisket.

Reiselivet knyttes opp til landsbruksnæringen


Etter det positive samarbeidet som er på gang med fiskerinæringen, kunne Almquist opplyse at det nå også vil bli etablert et organ for å knytte tilsvarende bånd mellom reiseliv og landbruksnæringen. Også i landbruket innser man nå hvilke store muligheter det er i styrking av fisketurismen en landbruksnæring under press.
Intet minstemål for turistfiskere!Statssekretær Janne Johnsen i Fiskeridepartementet ga på konferansen et klart signal om at det vil bli innført en maksimal grense på 20 kilo bearbeidet fisk pluss en trofe-fisk pr. person for hva utenlandske fisketurister får ta med seg ut av landet. Derimot vil det ikke bli noen grense for hva norske og utenlandske fritids- og turistfiskere får ta opp av havet.Det kom klart frem hva som er årsaken til den eksportkvoten for utenlandske turistfiskere. De nye reglene vil kunne dempe på kystfiskernes kraftige reaksjoner på de mer eller mindre overdrevne meldinger om tyske turister som tar med seg frysere fulle av fisk hjem i bobilene sine.Det bør være like regler for nordmenn og utlendinger
Anne Brit Berg (bildet), som sammen med Asbjørn Fjeldvær driver Fjeldvær Kyst- og Bondegårdsferie i Knarrlagsund, forstår ikke logikken ved at restriksjonene for utenlandske sportsfiskere. Derom det er fiskebestanden som er grunnen til restriksjonene, burde heller ikke norske fiskere få lov til å ta med seg hjem mer enn 20 kilo. En slik forskjellsbehandling vil ikke våre utenlandske gjester forstå, mente hun.Hun påpekte også de merkelige reglene om at hun ikke får lov til å kjøpe fisk fra lokale fiskere for å kunne tilby sine gjester nytrukken torsk. For å gjøre det, må hun søke råfisklaget om lov, eller hun må få fisken tilsendt etter at den har vært innom råfisklagets avdeling i Trondheim.Direktør Aksel Eikemo fra Fiskeridirektoratet redegjorde for dagens forvaltningsregler, med utgangspunkt at det å utnytte havets ressurser utenfor Norge er en allemannsrett, dr fritidsfiske er en viktig del av vår kystkultur og en levende bosetning.

Liberale regler for både norske og utenlandske turistfiskere og fritidsfiskere!
Han viste til at det for nordmenn er lov å drive et fritidsfiske i saltvann med stang og håndsnøre, med inntil 210 meter garn, med line med opptil 300 kroker og inntil 20 teiner eller ruser. For den utenlandske turistfisker er det kun love å fiske med håndsnøre og stang i saltvann, og både utlendinger og nordmenn kan fiske i sjøen og langs hele kysten året rundt. Det finnes ingen fangstkvoter. Fisket er ikke avgiftsbelagt. Det finnes intet minstemål, og man kan fiske etter alle arter som ikke er fredet.Direktør Eikemo understreket at det er tverrpolitisk enighet om å satse på opplevelsesfiske, men understreket at det må være en bærekraftig utnyttelse av havets ressurser.Sikkerheten viktig
Ellers ble det på konferansen lagt vekt på hvor viktig det er å kvalitetssikre fisketurismen og ikke minst sørge for sikkerheten til gjestene. Båter må være minst 15 fot og ha en passende motor, Det må være flytevest og sikkerhetspakke om bord. Det må være forbudt å dra ut på havet i alkoholpåvirket tilstand, og fiskerne må ha tilgjengelig telefonnummer til kontaktpersoner og nødhjelp.Overfor Fiskeguiden blir det hevdet at fritidsfiskere og turistfiskere selv må selv ha ansvaret for sin sikkerhet på havet. Det er fiskerne selv som må passe på at de har med seg flytevester. Det er fiskerne selv som har ansvaret for å ta hensyn til væromslag og lytte til råd fra lokale fiskere. Det er fiskerne selv som må sørge for å ha kontakt med folk i land om noe skulle skje. Men for næringen kan det være viktig å ha en ansvarsforsikring for egne tabber og feil som kan forårsake uhell og skader.

Kategori: