Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Farvel til villaksen!

Mens Tanaelva foreløpig har innslag av lite oppdrettsfisk, er vi svært bekymret over utviklingen i andre elver i Finnmark, som Vestre Jakobselv og Repparfjordelva, der det i enkelte år er påvist at mer en halvpraten av laksen består av romlinger, sier fiskeforvalter Sturla Brørs i Finnmark til Fiskeguiden.

-Det som skremmer oss mest er at man nå begynner å få dokumentert over flere laksegenerasjoner de genetiske skadene som rømlingene påfører de ville laksebestandene. Med den utvikling som nå skjer, frykter vi at det bare er et spørsmål om få når vi har en helt annen laksetype i de fleste elvene, sier Sturla Brørs.

Mer oppdrettslaks opp i Tanaelva – i Storelva i Kunes er halvparten rømlinger!Etter at et oppdrettsanlegg i Laksefjorden havarerte under orkanen i mars, fryktet man at rømlingene skulle gå opp i Tanavassdraget og genforurense den berømte laksestammen der. Overvåkingen av Tanaelva viser at innslaget av oppdrettslaks har vært økende, men ikke så mye som man fryktet. Av fangsten som ble analysert sist sommer, var 2160 villaks, 9 oppdrettslaks, 15 pukkellaks, 15 vinterstøinger og 51 sjøørret. Det betyr en andel av oppdrettslaks på norsk side var 0,41 prosent, mot 0,32 prosent året før ( da også skjellprøvene fra finsk side var med ).
Lettet over at det ikke var mer oppdrettsfisk
Under overvåkinga, som ble gjennomført med tverrstengsel ved Harrelv i nedre del av Tanaelva i september og oktober, ble det fanget 15 villaks, 2 oppdrettslaks, 23 sjøørret og 1 sjørøye. 2 fisker var usikre med hensyn til art.. Tverrstengselet var i funksjon hvert andre døgn fra 2. september til 20. oktober, da det måtte tas opp på grunn av is i elva. De dagene det ble fisket ble det om natta også satt stågarn nedenfor stengselet. De fleste fiskene ble tatt på garn. Fiskeforvalteren i Finnmark hadde forventet noe mer oppgang av fisk i perioden, men under prøvefiske i 1990-91 ble det også tatt lite fisk. Prosentvis var andelen av oppdrettsfisk vesentlig høyere enn under det ordinære fisket i sommer. Tatt i betraktning det lave antallet fisk totalt er fiskeforvalteren likevel lettet over at det ikke ble tatt oppdrettsfisk.
Bekymringsfullt innslag av oppdrettslaks i Tanafjorden
Innslaget av rømt oppdrettslaks i Tanafjorden var 4,6 % på vestsida og 5,3 % på østsida. Oppdrettsfisk ble fanget i Tanafjorden hver måned fra mai til og med august. De få overvåkingstallene vi har å sammenlikne med i Finnmark er Hasvik på Sørøya, der innslaget av rømt oppdrettsfisk har vært på omlag 7 % mellom 1990 og 2003. Tallene for Tanafjorden bekymringsfulle tatt i betraktning at Hasvik ligger i et klart mer oppdrettsintensivt område, sier fiskeforvalteren.
Mye rømt oppdrettslaks i Laksefjorden
Overvåkinga i Laksefjorden ble noe amputert pga. metodiske problemer. Dette medførte at det bare foreligger data fra august. I august var det tatt 29 oppdrettslaks og 18 villaks ved Veidnesklubben. I indre Laksefjorden nær settefiskanlegget i Landersfjorden, ble det i august tatt nær 100 % oppdrettslaks av et totalt antall på 29 laks. Dette kan indikere at en del av den rømte oppdrettslaksen i Laksefjorden kan ha rømt som settefisk/smolt, og returnerer mot fødevassdraget når den kjønnsmodner. Fylkesmannen har også før dette året fått meldinger om relativt mye rømt oppdrettsfisk fra sjølaksefiskere i Laksefjorden.
Halvparten av laksen i Storelva i Kunes er oppdrettslaks!
I Storelva ved Kunes, det største og mest lakserike vassdraget i Laksefjorden, ble det ved prøvefiske i september tatt over 50 % oppdrettslaks. Det ble totalt tatt prøver fra over 30 laks. Den lokale jeger- og fiskerforeningen mener det er grunn til å frykte at innslaget av rømt oppdrettsfisk har vært tilsvarende i flere år.Overvåking av flere vassdrag.
Norsk institutt for naturforskning har som hvert år siden 1989 vært ansvarlig for overvåking av rømt oppdrettsfisk i Alta-, Repparfjord-, Kongsfjord- og Vestre Jakobselva, men resultatene fra denne overvåkingen er ennå ikke klare,melder fiskeforvalteren i Finnmark.Farvel til villaksen!
Det rømmer årlig 2 millioner oppdrettslaks fra fiskefarmene i Nord-Atlanteren. Det er omtrent halvparten av all villaks som finnes her. Og stadig mer av rømlingene kommer opp i elvene. I flere norske elver er villaksen helt borte. Her finnes bare rømlinger. I andre norske elver kan innslaget av rømlinger utgjøre 50 prosent av alle gytefisken. Når du leser pressemeldingen om forskningsresultatene i Irland, som vi gjengir i engelsk versjon nedenfor, kan noen og hver av oss få bakoversveis. Her må vi se i øynene at det bare er et tidsspørsmål når vi må vinke farvel til våre ville laksetammer. For sportsfiskere som ikke er så opptatt av om man får villaks, rømlinger eller ville krysninger mellom oppdrettslaks og villaks, behøver det ikke å bety noe som helst. Men for de fleste av oss, der villaksen er en viktig del av vår naturopplevelse, er det en tragedie.
Accidental and Deliberate Introductions of Farm Salmon Result in Reduced Survival and Fitness and could Lead to Extinction of Vulnerable Wild Populations of Atlantic Salmon.
Currently production of Atlantic salmon in the north Atlantic is some 700,000 tonnes per year. The physical nature of marine net cages is such that they are vulnerable to damage by storms, predators and collisions, and escapes from confinement inevitably occur. The largest single incident to date occurred in the Faroes in spring 2002 when 600,000 fish escaped during a storm accident. Fish are also lost during routine handling operations. It is estimated that some two million Atlantic salmon escape each year from fish farms in the North Atlantic, which is equivalent to about 50% of the total number of wild adult salmon in the sea. Escaped salmon can enter rivers where they breed and interbreed with wild salmon, thereby potentially changing the genetic make-up of wild populations. The importance of such changes in the survival of the remaining wild populations of Atlantic salmon has been a matter of debate for the past decade but little empirical evidence has been available.

In a paper published today in the prestigious scientific journal Royal Society Proceedings B, we report on the results from large-scale experimental simulations of farm salmon escapes*. The study, which was carried out at the Marine Institute facilities on the Burrishoole River system, Co Mayo, was directed jointly by Dr Philip McGinnity of the Marine Institute and Prof Andy Ferguson of the School of Biology & Biochemistry, Queen’s University Belfast. These experiments, which have taken 10 years to complete, examined, for the first time, multiple families of both first and second generation hybrids between wild and farm salmon in the freshwater and marine life history phases. Known numbers of eyed eggs of each group were planted together in a 7,250m2 section of a natural salmon-spawning river. Juveniles (parr and smolts) were subsequently sampled from this river and as emigrants at a downstream trap. Aliquots of eyed eggs from the same families were also reared in a communal hatchery tank and released to the open sea as smolts. Returning adults were captured in the coastal nets, by angling, and at the upstream traps. DNA profiling was used to identify the parentage of individuals. By carrying out the experiments under common-environment conditions, the effects of environmental variation are eliminated and thus any differences found are the result of differing genetic make-up.The experiment demonstrated that farm Atlantic salmon have both genetic and competitive impacts on wild populations. As a result of domestication over several generations, genetic changes have reduced the capability of farm salmon to survive in the wild, especially during the marine phase. Overall farm salmon showed an estimated lifetime success of 2% of that of the native wild salmon, and results were consistent in three separate cohorts. Hybrids were intermediate in lifetime success between the wild and the farm (27% - 89% relative to wild). In the second generation hybrids, some 70% of the embryos died in the first few weeks as a result of outbreeding depression. This condition is caused by genetic incompatibilities between the parents but does not occur until the second generation when recombination of the parental genes has taken place. Taking our results alongside those available in the literature, it can be concluded that genetic changes leading to reduced survival in the wild is a feature of all domesticated salmon and trout and consequently hybrids between farm and wild fish also have reduced survival.


When mature farm salmon spawn in a river, although some pure farm offspring may be produced, most mating results in interbreeding between wild and farm salmon. Thus part of the potential wild juvenile production is converted to hybrids, which show reduced survival and adult return.It 2 was found that hybrids returned mainly after two winters at sea compared with one winter for the native salmon of the Burrishoole river. While the increase in these larger two sea winter hybrids could be an advantage from an angling point of view, the overall poorer survival of hybrids means it occurs at a cost to juvenile production in the next generation.

Farm salmon have been selectively bred for faster growth. In this study, juvenile farm salmon and hybrids grew faster than wild juveniles and competitively displaced the wild fish from the river. In one cohort, 57% of the wild parr were displaced. The poorer survival of farm and hybrid salmon at sea means that they do not compensate for these displaced wild juveniles and so there is an overall reduction in returning adults.The combined impact of hybridization and competition means that, when a large number of farm salmon spawn in a river, the number of adult salmon returning to the river and the potential offspring production in the next generation are reduced. The degree of the impact will depend on various factors including relative numbers of wild and farm salmon, and juvenile habitat availability. As repeated escapes are now a common occurrence in some areas, a cumulative effect is produced generation upon generation, which could lead to extinction of endangered wild populations as a result of this 'extinction vortex’.In addition to accidental escapes, deliberate stocking of surplus Atlantic salmon from the farm industry is undertaken, especially in Scotland, in an attempt to supplement wild populations, which have become depleted as a result of environmental deterioration, habitat loss and over-exploitation. Deliberate introduction of farm salmon is likely to be more damaging than accidental escapes and have the reverse effect to that intended, with the wild population being further reduced. Thus when adult farm salmon enter a river it is largely hybrids that are produced, whereas in the case of deliberate stocking large numbers of pure farm juveniles are introduced in the first generation. These farm fish have a greater competitive effect and lower overall survival than hybrids. Also stocking may result in large numbers of farm fish being introduced annually. Farm stocks of brown trout, while not subject to the same intense programme of artificial selection for increased growth as Atlantic salmon, have been domesticated for a much longer period of time, over 100 years in the case of some strains. Stocking with farm brown trout is carried out on a much wider scale. Our results demonstrate that this brown trout stocking, as with Atlantic salmon, is detrimental to the fitness and survival of wild populations. In light of this study, and other similar studies with North American salmonids, the policy of deliberate stocking with domesticated salmonids needs urgent review.Further information may be obtained from Philip McGinnity


Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


or Andy Ferguson (
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
).

Kategori: