Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Gyro-alarm fra Numedalsvassdraget!

Parasitten Gyrodactylus er registrert på røye i Tunhovdfjorden. Parasitten er artsbestemt til Gyrodactylus salaris d.v.s. den beryktede lakseparasitten som etter hvert har slått ut bestandene av laks i mange elver rundt omkring i Norge. Situasjonen for laksen i Lågen er bekymringsfull, skriver nettstedet www.numedalslaagen.no i dag.

I følge nettstedet bekreftes dette av Jarle Steinkjer ved Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim. – Foreløpig er det svært lite vi vet ut over dette. - Det vi ser er at det er få parasitter på hver fisk og at parasitten er den samme som er registrert på regnbueørret andre steder. Det kan derfor være at den stammer fra ulovlige oppdrettsdammer eller utsettinger av regnbueørret i området. - Om dette skyldes at vi har en ny infeksjon eller en eldre infeksjon som er på veg tilbake fordi parasitten trives dårlig på røye, vet vi ikke, sier han.

Bekymringsfullt for laksen!
Vi vet ikke hvor dramatisk dette er for laksen i Lågen. - Det er mer nok av dramatikk rundt gyroen andre steder. Vi har derfor ikke gjort noe stort nummer ut av denne påvisningen foreløpig, selv om vi har kjent til dette en stund. - Vi understreker likevel at situasjonen for laksen i Lågen er bekymringsfull, fortsetter Jarle Steinkjer i intervjuet på nettstedet.Vil teste parasitten på laksen
Vi trenger mer kunnskap og har bevilget penger til Universitetet i Oslo ved Tor Bakke som i første omgang vil samle inn røye fra ulike lokaliteter for å kartlegge utbredelsen av parasitten. - Han vil også om mulig teste parasitten på Lågen-laks i laboratoriet for å se om laksen er mottakelig. - Det kan jo være at dette er en stamme Gyrodactylus salaris som ikke går på laks. Denne forskningen vil tilføres mer penger neste år.Før vi har mer kunnskap om dette, er tiltak ikke aktuelt. Uansett vil tiltak være vanskelig p.g.a. det store vannmagasinene det her er snakk om, heter det til slutt i meldingen på nettstedet www.numedalslaagen.no.

Ukjent for Veterinærinstituttet!
Seksjonsleder Tor Atle Mo ved veterinærinstituttet i Oslo, som har ansvaret for diagnoser av fiskesykdommer her i landet, uttrykker overfor Fiskeguiden sin undring over at man her går ut med en slik melding før man har fastslått om dette er den fryktede lakseparasitten eller om det bare en røyeparasitt som er fullstendig ufarlig for laks.
Slapp av og sov godt!Tor Atle Moe har hørt at det skal være funnet en gyrodactylus salaris-liknende parasitt på røye, men kjenner ikke til at det skal være gjort noe artsdiagnose som meldingen fra Numedalslågen kunne tyde på. Til å hevde noe sånt må man ha atskillig mer biologisk informasjon, presiserer han overfor Fiskeguiden. Du kan slappe av og sove godt, trøster han, og understreker at gyroundersøkelsene i Numedalslågen er avsluttet for i år uten at det er funnet spor av den fryktede lakseparasitten. De 66 laksungene som ble undersøkt fra de to stasjonene i vassdraget, var alle friske, sier han

Kategori: