Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lakseeventyret i Rogaland

I en serie på seks TV-programmer om Lakseeventyret i Rogaland vil Geir Arne Selvær ta oss med til fiskeplassene i bl.a. Bjerkreimselva, Suldalslågen og Årdalselva i et forsøk på å få frem naturopplevelsen og fiskegleden hos de mange som trekker til de stadig bedre lakselvene i denne delen av landet vårt. Geir Arne Selvær tar med seg drevne sportsfiskere gjennom hele programserien, og i det første programmet i lørdag 13.november 2004 er han sammen med Ragnar Moi ( til høyre) for å skildre forventningene og spenningen under åpningsdagen i Bjerkreimselva sist sommer.

I det andre programmet tar han med seg Erlend Frafjord til Suldalslågen, der de belyser den eventyrlige historien til den tidligere så berømte lakselva, som med sin skjønnhet kan ta pusten fra noen og hver av oss. I det tredje programmet får høre om hvilke trusler som villaksen utsettes for, som lakselus, rømt oppdrettsfisk og livsfarlige sykdommer, og hans guide i dette innslaget er Irene Ramdal fra Bjerkreim Jeger- og Fiskeforening.
Sammen med Vegard Bakken vil han i det fjerde programmet ta for seg den fantastiske dugnadsinnsatsen som utføres for å kultivere og forvalte de mange lakselvene. Deretter vil han ta for seg fisketurismen og hva lakselvene betyr for reiselivsnæringen. De fleste av oss har hørt om laksesafari i Suldalslågen, men vi får også lytte til et intervju med danske fiskere som i stadig større grad invaderer fiskeplassene nettopp i Rogaland.

Det siste programmet er lagt opp litt mer eksotisk, sier Geir Arne Selvær til Fiskeguiden. Det er tatt opp i Tyssdalsvatnet, lengst øverst i Årdalsvassdraget, der de i tillegg til å følge laksens vandringer også gjør et forsøk på dypvannsdorging etter storørreten, som her kan bli minst 13 kilo!

Legges inn på hjemmesiden til TV Vest – Kommer trolig også på DVD
De fleste i Rogaland tar greit inn TV Vest. Men hvordan kan sportsfiskere i resten av landet oppleve Lakseeventyret i Rogaland?
Jo, sier Geir Arne Selvær. Vi legger ut programmet på hjemmesiden www.tvvest.no så snart det er sendt. Vi kan regne med at det er på plass førstkommende mandag, sier han.Etter all sannsynlighet vil programserien også bli gitt ut på en DVD når hele serien er sendt, legger han til.

Kategori: