Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Har vi fått nok av bøker om fiskefluer?

Er det behov for enda en bok som forklarer og gi råd om hvordan en fiskeflue skal bindes? Ja, det spørsmålet stiller Pål Hedenstad innledningsvis i sin siste bok Fluebinderens plattform.Når jeg kikker på raden av bøker om fluebinding i bokhylla mi, og surfer nettet, er dette et helt relevant spørsmål som også jeg stiller meg.

Jeg synes hans argumentasjon er i tynneste laget: - Det mangler bøker som går i dybden og forklarer hvordan en flue blir bundet, skriver han. Som leser har jeg ofte savnet argumentasjon fra forfatteren for hvorfor en spesiell metode er foretrukket – at forfatterens argumentasjon inspirerer til diskusjon mellom forfatter og leser..

Pål Hedenstads andre argument er at han med boken sin ønsket om å bygge en plattform som han selv kan jobbe videre med ut fra at han planlegger å skrive et par bøker til…

Hvordan skal vi fiske med fluene?
Jeg forstår godt at forlagene utnytter den økende interessen for fluebinding og fluefiske ved slippe så mange nye bøker om fluebinding. Men faren er at nybegynneren etter hvert kan bli frustrert av så mange forskjellige oppskrifter og dermed risikerer å miste interessen for selve det praktisk fiske. Vi må ikke låse fast nybegynneren til bindestikka. Visst er det greit å kunne binde egne fluer, som etter min mening best kan læres sammen med andre interesserte sportsfiskere på ett av de mange bindekurs i foreningenes regi, men fluebindings-bøkene må i sterkere grad fortelle oss hvordan vi skal fiske med fluene i navngitte elver og vann.


Alle fluene går ikke overalt!
Boka til Pål Hedenstad tar for seg bindingen av 20 gode fiskefluer som ifølge forlaget vil fungere overalt. Boka er ryddig og oversiktlig, men som flere andre fluebøker, savner jeg en mer utfyllende og konkret beskrivelse av hvordan man fisker med fluene i navngitte eller og vann under forskjelle værforhold og til de ulike tider av året.
Alle fluer går ikke overalt. Det vet erfarne fluefiskere. For å få en matnyttig bok for den praktiske sportsfisker, må derfor dagens fiskebok-forfatter i større grad opptre som en fluefiske-guide med vekt på egne knep til å lure fisken på kroken. De fleste sitter i dag med litteratur oppunder halsen for hvordan vi kan lære å binde ei flue. Dessuten kan vi ta bindekurs.

Intet nytt?
Jeg synes Pål Hedenstad har skrevet en oversiktlig og grei bok, men når jeg spør ham om her finnes noe nytt, svarer han ærlig om at alt har vært beskrevet før.
Likevel vil jeg anbefale boka, som en ryddig plattform for hans neste bok som jeg allerede gleder meg til å lese. Den skal handle om praktisk fluefiske, med fisketips fra både Drammensmarka og Oslomarka og andre norske elver og vann . Det er slike beretninger vi trenger flere av.

Kategori: