Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Fiskeravgiften øket til 200 kroner!

Fra 2005 er fiskeravgiften 200 kroner og 320 kroner for et ektepar/samboere med barn på mellom 16-18 år. Nytt av året er at du kan betale avgiften over internett. Men du kan fortsatt gjøre det på Posten, men da til blopriser!

Innbetaling av statsavgifter burde egentlig vært kostnadsfrie, mener Fiskeguiden. Men så er ikke tilfelle. Etter at vi i mange år har irritert oss over å måtte betale 65 kroner i porto for å betale vår fiskeravgift på 180 kroner på posten, håpet vi at Direktoratet for naturforvaltning (DN) ville finne en billigere betalingsordning med de muligheter som i dag finnes på nettet. Det har DN gjort. Jobben er overlatt til selskapet inatur uten at det koster staten en krone.

Sportsfiskerne betaler 1,5 millioner for å betale sin fiskeravgift!
20 kroner ekstra må vi ut med for å betale Fiskeravgiften på nettet. Dessuten må vi selv sørge for å printe ut kvitteringen. Med et antall på 78 000 personer som betalte sin fiskeravgift i fjor, vil Inatur håve inn mer enn 1,5 millioner kroner til dekning av sine utgifter på nettløsningen.
I 2004 kom det inn 13 millioner kroner i fiskeravgift, forteller Arne Eggereide og Jorunn Vikan Larsen i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskeguiden. Det er penger som i alt vesentlig går tilbake til de enkelte fylkesmenn og der fordeles på lokale kultiveringstiltak og til en bedre tilrettelegging av fiske for folk flest – eller allmennheten, som det heter i forskriftene. Dessuten går en del av avgiften til en del forvaltnings- og forskningstiltak med henblikk på å ta vare på lokale fiskebestander og legge til rette for en bedre utnyttelse av fiskeressursene, sier Eggereide.
Alt går tilbake til laks- og sjøørretelvene!
Frem til og med 2001 omfattet fiskeravgiften også alt innlandsfiske. Da kom det inn 28 millioner kroner, som ble fordelt til tiltak i alle vassdrag. Da fiskeravgiften i 2002 falt bort for ferskvannsfiske, falt inntektene med 14 millioner kroner, som nå alt fordeles på tiltak i laks- og sjøørretelvene.
Arne Eggereide må vedgå at bortfall av fiskeravgiften for fiske etter ørret, abbor og annen ferskvannsfisk har ført til en sterk reduksjon av midler til tiltak i disse vassdragene. I 2002 og 2003 ble riktig nok 2 millioner av kalkingsmidlene øremerket tiltak i elver og vann uten anadrome fiskearter, som en kompensasjon for at fiskeravgiften falt bort. Siden har man måtte finansiere lokale tiltak i disse vassdragene på annen måte.

Posten holder fortsatt blodpriser!
Men den som ingen PC og printer har, må fortsatt betale sin fiskeravgift på Posten. Og det er rådyrt. For å betale avgiften på 200 kroner, må du ut med 65 kroner i tillegg, - til porto! Hvis du da ikke er kunde av Postbanken, da. I så fall er portoen 35 kroner hvis handelen ordnes ved skranken – eller kr. 6,50 om du betaler med brevgiro.
Vanlige fiskekort må bli mer tilgjengelige!
Vanlige fiskekort som du må ha i tillegg til fiskeravgiften i laks- og sjøørretelver, får man heldigvis kjøpt i info-kiosker, på butikkene og posten lokalt. Hvis du ikke da kommer når alt er stengt. Da er fiskekort-automatene mye mer praktiske. Når du farter omkring med fiskestanga, er det ikke alltid så lett å planlegge for hvilket område du kommer til å fiske i. Ofte er det antall vakringer og byksende stor fisk som bestemmer hvor du setter bremsene på og kaster deg ut i opplevelsene. Sett opp flere kortautomater,mener Fiskeguiden.
Familieturen blir billigere!
Selv om fiskeravgiften er høynet med 20 kroner til 200 kroner for enkeltpersoner , kommer en familie, et ektepar eller samboere med barn på 16-18, svært godt ut når de skal fiske i laks- og sjøørretvassdrag. For dem er prisen 320 kroner. For fiskere med garn og kilenot er prisen nå økt til 500 kroner for de som starter før 1.juli og 300 kroner for de som setter redskapen i sjøen etter den tid.
Etter at fiskeravgiften har vært den samme siden 1992, finner DN det helt naturlig å heve avgiften med 20 kroner. Tatt prisutviklingen i betraktning, blir vel heller ikke dette noe alvorlig diskusjonstema, selv om mange av sportsfiskerne føler at man i senere år har fått mindre igjen for pengene. Fisket i elver og vann er ikke som før….Gå tilbake til Fiskeguiden startside og betal fiskeravgiften der!

Kategori: