Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Å sette ut igjen storlaks styrker opplevelsen!

Jeg er kommet hit for å oppleve laksefisket og naturen. Jeg har ikke noe ønske eller behov for å spise den vakre kjempelaksen. Det er fluefisket, spenningen når laksen tar flua og duellen til fisken er landet, som driver meg, sa kotten Tom Marshall da han i pinsen slapp ut igjen sin 14 kilos laks i Orkla. Her like blid, sammen med sin kone Jean Marshall og guiden Geir Olsen.

DNs utspill om at det kan bli aktuelt å forby fiske for å verne om villaksen, er det dummeste jeg har hørt, sier Vegard Heggem, og håper dette var en uttalelse for å skape litt oppmerksomhet. Det er så mange andre måter å verne om villaksen på, som ved å sette tilbake noe av den laksen vi tar, vi som fisker mye, sier han til Fiskeguiden. I Skottland ser man en klar positiv effekt ved at sportsfiskere setter tilbake 60 prosent av laksen, og det samme synes å skje i Alta, sier Heggem..

No kill eller catch and release?
Vi må skille mellom no kill og catch and release, mener Heggem. At sportsfiskerne tar med seg hjem et par laks på sine årlige fisketurer, må man akseptere, men de av oss som fisker mye, bør bli mye flinkere til å slippe ut igjen noe av fisken vi får, mener han.
Ikke fiskematen, men opplevelsen er viktigst!
Da hans skotske gjest slapp ut igjen sin 14 kilos laks som han tok på flue på Aunan-valdene, understreket han overfor vertskapet sitt at han var kommet til Orkla for å oppleve laksefisket og naturen. Han hadde ikke noe behov for å spise den flotte laksen. Det som driver ham, er opplevelsen av fluefisket, spenningen når laksen tar flua og kampen om å få den på land.

Gode holdninger.
Det å slippe ut igjen en slik stor, vakker laks, som mange bare drømmer om å få, blir en enda sterkere opplevelse ved at man slipper den tilbake og gir den anledning til å oppleve bryllupsnatta og derved bidra til å berge og øke villaks-stammen i vassdraget, mener Fiskeguiden, som gir all mulig honnør for den innstilling og den holdning som den tidligere fotball-proffen Vegard Heggem skaper omkring sin nye profesjonelle virksomhet ved Orkla.

( Alle fotos: Vegard Heggem )

heggem2ok.jpg

heggem3ok.jpg

Kategori: