Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lakseoppdrett i ferskvann i Tasmania

Gjestene Barry og Michelle, Siegfried og vennen Terry

I de fleste laksefarmer har fisken altfor liten plass, samtidig som foringen ikke tilpasses fisken og miljøet. Fisketettheten i merdene fører til unødvendig sykdomspress og skader og overforingen forurenser miljøet. Det sier Siegfried Pyka som i 11 har bygget opp og driver en forurensningsfri farm med oppdrett av atlantisk laks basert på ferskvann fra Meander River i Deloraine i Tasmania. Fiskeguiden har besøkt farmen.

Solgte hus og hjem og dro til Tasmania


Som ivrig miljøforkjemper solgte jeg huset hjemme i Tyskland og dro for 11 år siden hit til Tasmania for å bygge og drive et oppdrettanlegg for laks som var kjemikaliefritt og uten negative konsekvenser for naturen. De kontrollerbare oppdretts-tankene ligger i et system på rekke og rad i et selvlaget våtmarksområde med dammer og kanaler som fungerer som et naturlig biofilter. I flere av disse naturdammene og kanalene går laks og regnbueørret på flere kilo som blir matet av pellets som de mange turistene kjøper i butikken ved inngangen til Pykas laksepark. Samtidig selger datteren Charlotte røykelaks og serverer saftige laksesmørbrød til alle turistene som stikker innom.

Laksen må fores alt etter hvor sulten den er


Siegfried forteller på sin engasjerende og levende måte sine gjester om sitt skaperverk. og om laksen han steller som sine kjæreste husdyr. Han forer dem selv uten bruk av maskiner. Med en vanntemperatur som svinger mellom 4 og 22 grader, veksler appetitten. I vann på ned 4 grader og over 18 grader, stopper han foringen. Laksen vil ikke ha mat. Den går og sturer. I temperaturer på 12-16 grader får laksen mat tilsvarende 5 prosent av kroppsvekten. Med appetitten på topp kan den fordoble sin vekt i løpet av 6 uker.


15 tonn årlig


Siegfried produserer 10-15 tonn laks i året fra 600 gram og opp til 1,5 kilo. Med god styring på formengdene, er han stolt over å kunne produsere en kilo laks med 1,5 kilo for.

Det viser hvilken overforing de store oppdrettsanleggene bedriver og hva som går til spille og forurenser resten av miljøet, sier Siegfried.Mye av oppdrettslaksen har hvit nese og slitte finner. Det er klare tegn på at oppdrettslaksen har det for trangt. 20 kilo laks pr kubikkmeter må v ære maks, mener han.

Spesiell røykelaks


Siegfried selger lite av laksen sin fersk. Han røyker den . Har utviklet en røykeprosess som gir laksen en fin konsistens og god smak. Datteren Charlotte styrer butikken. Vakumpakket røykelaks er populær. Det samme er laksesmørbrødene hennes. Røykeprosessen er litt hemmelig, vedgår Siegfried, men avslører likevel at temperaturen i fisken under røykingen ikke bør overstige 65 grader.


Saltvannsbad


Men hva med bakteriefloraen i ferskvannskarene. Klarer du å styre den?

Jo, det har gått bra hittil, svarer han. Underveis under oppveksten får fisken seg et 15-20 minutters saltvannsbad, med 10 kilo salt i et kar med 2000 liter vann. I anlegget hans anslår han dødeligheten til 2-5 prosent.Tenker som en laks


Du angret ikke på at du solgte huset hjemme i Tyskland og slo deg ned med familien her Tasmania?

Siegfried ler. Helt siden han som guttunge ruslet med fiskestanga langs barndomselva Ahr, har han vært opptatt av fisken og et rent naturmiljø. Dette er hans skaperverk.
-Dette har gitt livet vår mening, sier han, og innrømmer at han av og til føler at han er en laks selv. I hvertfall tenker han som en fisk, og det er en fordel for å lykkes i fiskeoppdrett, mener han.

Reportasje: Eivind Fossheim, Fiskeguiden

pyka5.jpg

Siegfried er stolt av anlegget sitt. Butikken bak.

tyka2.jpg

Gjester kjøper for og mater stor laks i egne naturdammer

Kategori: