Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Her kjøper du rakefisken

 • Hande Rakaure holder til i Røn i Vestre Slidre kommune og har drevet produksjon siden midten av 80-tallet. De har eget oppdrettsanlegg og moderne foredlingsanlegg.
 • Rakefisk av vill ørret fra Tyinvannet. Ole Skogstad, Valdres, tel 991 51 413
 • Rakefisk fra Bjornesfjorden på Hardangervidda. Olav Hov, Rollag, www.hadangervidda-rakfisk,no
 • Jølsteraure, rakørret av villfisk fra Jølstravatnet. Produsent: Finn Årdal, Årdal i Jølster, + 47 970 99 454. Salg i Oslo: Fenaknoken 
 • Lofoss Fisk ligger i Ryfoss i Vang i Valdres og er et familieselskap som har produsert rakfisk siden 1976. De har eget oppdrettsanlegg i tanker på land rett ved fossen. Foredlingsanlegget ligger bare noen få meter fra oppdrettsanlegget.
 • Noraker Gård er en gammel slektsgård i Aurdal i Nord-Aurdal kommune. De har raket ørret i generasjoner. Fisken går i eget oppdrettsanlegg som får vann oppe fra åsen. Foredlingsanlegget er i lokaler på gården.
 • Røn Gård ligger ved Pjåten rett utenfor Røn sentrum i Vestre Slidre kommune og er et familieselskap som har produsert rakfisk siden 1965. De har eget oppdrettsanlegg, foredlingsanlegg og fabrikkutsalg på Pjåten.
 • Trøsvik Fisk holder til i Lomen i Vestre Slidre kommune og har produsert rakfisk siden 1973. De har et foredlingsanlegg på vestsiden av Slidrefjorden.
 • Valdresfisk (Haadem Fisk) ligger ved Faslefoss på Leira i Nord-Aurdal kommune og har produsert rakfisk siden 1967. De har oppdrettsanlegg med klekkeri, settefiskanlegg, matfiskanlegg og foredlingsanlegg.
 • Wangensten kommer opprinnelig fra gården Færden i Røn i Vestre Slidre kommune hvor de har flere hundre år lange tradisjoner i produksjon av rakfisk. Salg har foregått i familien i fire generasjoner. De er landets største rakfiskprodusent og har produksjonslokale på Leira i Valdres. Råstoff til produksjonen kommer fra Jämtland, Sverige.
 • Slidre Ørretsenter holder til i Vestre Slidre kommune (?) og har produsert rakfisk siden 1973. De har eget salg via Veldre Samvirkelag i Ringsaker. Råstoff til produksjonen kommer fra Sverige.
 • Skarvheimen fjellfisk i Hallingdal har spesialisert seg på rakfisk av villfisk. Produksjonsvolumet er avhengig av tilgang på fisk.
 • Tydalsfisk befinner seg i Tydal Kommune i Sør-Trøndelag og produserer rakfisk av Norsk Ishavsrøye[13][14]
 • Nordre Aasberg gård i Dagali henter fisk fra Øvre Hein på Hardangervidda. Fisken transporteres ut av nasjonalparken med hest og kløv, en tur som tar 3 timer.
 • Verafisk blir produsert i den lille fjellbygda Vera i Verdal. Rakfisken fra Vera er mild og tilpasset smaken i regionen.
 • Rakmakaren produserer rakfisk på Barmøya i Selje kommune i Nordfjord.
 • Håvardsrud Rakfisk leverer rakfisk fra Tinn i Telemark som er fisket i Langesjøen. De har både i 2005, 2008, 2009 og 2011 vunnet Fjellmatfestivalen på Dagali, som årets beste produkt fra Hardangervidda.[15]
 • Villfisken i Ådal i Ringerike kommune produserer rakfisk av fisk fra Sperillen. De bruker blant annet sik i sin produksjon. Produsenten er også kjent for en rekke andre spesialprodukter, blant annet raket rogn.
Kategori: