Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 01.10.00

Lakselva i Porsanger er vårt heteste tips for den som drømmer om kjempelaksen. Ialt 5,6 tonn laks med en snittvekt på 4,7 kilo(!) ble fangsten i 2005. Hver eneste sommer blir det tatt minst en rugg på over 20 kilo og i blant flere slike trofeer. Gå inn på Fiskeguidens spesialside og finn mer info om denne fantastiske elva til priser det går an å leve med for folk flest.

Kategori:

Publisert: 02.08.03

Den ene av de to rakfiskeprodusentene fra Nord-Aurdal som i september i fjor ble tatt i forsøk på å smugle vel ett tonn saltet regnbueørret fra Sverige til Norge, er dømt til betinget fengsel i 21 dager og en bot på 6000 kroner. Den andre fikk 14 dagers betinget fengsel og en bot på 4000 kroner. Fisken ble beslaglagt.

Kategori:
Frøysetelva er oppstått fra det døde!
Foto: Gjert-Rune Daae.

Publisert: 02.10.00

Visst nytter det å kalke. For vel 10 år siden var laksestammen i Frøysetelva borte. Drept av sur nedbør. Ved systematisk kalking og fisk hentet fra Flekkeelva i Sunnfjord, er det i dag blitt en ny og livssterk stamme av mellomlaks.Den er blitt en av de beste lakselvene i Hordaland med en årsfangst på nesten ett tonn! Fiskeforvalter Atle Kambestad kan med rette være stolt av innsatsen! Les mer om dette virkelighetens eventyr på vår spesialside.