Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Oppdrettslaksen overtar elvene!
Bildet: Oselva har hatt rekordfangst i år. Foto: Eirik Fonn.

Publisert: 16.12.00

Med de store mengder oppdrettslaks vi har hatt i elvene våre i lengre tid, frykter vi at våre laksestammer er i ferd med å bli byttet ut med oppdrettslaks, sier fiskeforvalter Atle Kambestad i Hordaland til Fiskeguiden.