Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Jan Magne Svoren er fra Måløy har sportsutstyrsforretning i Puerto Montt i Chile. Han er en ivrig fisker selv, og kjenner området som sin egen bukselomme. Kontakt ham om du trenger guiding.

Kategori:
Økologisk restaurering av vassdrag

Ny svensk veileder tilgjengelig: Økologisk restaurering av vassdrag er en idebank som er nyttig under restaurering av vassdrag. Fokus ligger på praktiske tiltak som har som mål å tilbakeføre de naturlige prosessene, strømmer og strukturer som på sikt vil føre til en naturlig fauna og flora.
Tiltakene beskrives både i tekst og bilder, f.eks hvordan man skaper vandringsmuligheter for fisken samt etablerer gyteområder.
Håndboka beskriver også grunnleggende forhold i og omkring vannet. Du kan laste ned manualen her:Ekologisk restaurering av vattendrag

Kategori:

Læreren, forfatteren og sportsfiskeren Arne Henning Grønlien har all ære av sin bok Fiskelykke, utgitt på Cappelen Damm Forlag. Det er en fin inføring i fritidsfiske for nybegynneren og spesielt for unge sportsfiskere. Her er en masse informasjon om det meste en fisker bør vite for å lure storfisken på kroken.