Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Svein Røbergshagen, Espen Lybeck og Olav Grøndalen har laget en god DVD-film, kalt «Ørreteldorado», der de følger en gjeng gutter på fisketur på Kolahalvøya i Russland. Fisket forgår i elvene Litza og Kharlovka, og opptakene er gjort sommeren 2005 og 2006.

Kategori:
Lakselus - en plage for både oppdrettslaks og villaks

Lakselus er en parasitt som lever av slim, skinn og blod fra laksefisk. Den har alltid vært til stede på vill laksefisk i våre farvann, men etter oppdrettsnæringens kraftige vekst har lusa etter hvert blitt et stort miljøproblem. Som følge av oppdrettsvirksomheten har antallet potensielle verter for lusa blitt mangedoblet, og lusbestanden har som følge av dette blitt så stor at det er en plage for villaksen.Foto: Alpharma AS.

Kategori:
Havbrasme

Havbrasme er en vanlig art i Middelhavet og utenfor Sør-Afrika. Denne er tatt på seiline i Vestfjorden.