Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 07.08.03

Med detaljerte kart over Oslomarka og tusenvis av skilt som viser vei inn i Tigerstadens skogrike, skulle det være lett å finne frem til våre beste fiskevann her inne. Men står du i Oslo sentrum , er det ikke så lett for den ukjente fisker å vite hvilke utgangspunkt man skal velge for å komme seg inn til de mange fristende fiskeplasser.

Kategori:
Oppdrettslaksen overtar elvene!
Bildet: Oselva har hatt rekordfangst i år. Foto: Eirik Fonn.

Publisert: 16.12.00

Med de store mengder oppdrettslaks vi har hatt i elvene våre i lengre tid, frykter vi at våre laksestammer er i ferd med å bli byttet ut med oppdrettslaks, sier fiskeforvalter Atle Kambestad i Hordaland til Fiskeguiden.

Kategori:

Publisert: 03.01.01

Stol ikke på laksefangstene fra Statistisk Sentralbyrå! I følge de offisielle tallene, skulle det i Bondalselva være tatt bare 110 laks og 4 kilo sjøørret i år, men i virkeligheten ble det tatt mer enn 2,3 tonn laks og et halvt tonn sjøørret! Med en snittvekt på rundt kiloen, blir dette 75 laks pr. fiskedag i de 30 dagene det var lov å fiske etter laksen i elva!