Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Sommerens sportsfiske etter laks i norske elver var det beste siden sesongen 2015. Om lag 129.500 laks ble fanget.
 1. november 2020 9:50 OPPDATERT 5. november 2020 10:15

Av Ann Eileen D Nygård  

i  Bergen

– Gode fiskeforhold med jevn vannføring og økt fiskekortsalg blant nordmenn som ferierte hjemme, var nok en medvirkende årsak til at årets laksefiske var betraktelig bedre enn de siste årene, uttaler er generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, i en pressemelding fra Norske Lakseelver.

 

Ny forskning: Ingen miljøeffekt av strengere lusekrav

Les mer

Organisasjonen samler hver høst inn fangstrapporter fra et utvalg av norske lakseelver. Tallene danner utgangspunkt for å estimere totalen for landet som helhet. I år viser beregningene at sesongen 2020 ble en av de bedre på lang tid, opplyser organisasjonen i meldingen.

Fasiten kommer fra SSB i januar neste år.

Er bekymret for villaksen

Norske Lakseelver uttrykker likevel bekymring for situasjonen for villaksen og viser til at antallet laks som kommer tilbake fra havet og opp i elvene er halvert i løpet av de siste tredve årene. Både lakseoppdrett og vannkraft er tidligere pekt på som mulige årsaker til dette.

Med unntak av Øst-Finnmark, hvor det var en dårlig sesong, har det ikke vært noen klare trender i år. De fleste regioner har elver som har fisket bra og elver som har fisket mer på det jevne, opplyser Norske Lakseelver i meldingen.

 

Norske lakseelver: Krever bedre forhold for villaksen – vil ha all oppdrett inn i lukkede anlegg

Les mer

– Det ser dessverre ut som om innsiget av laks til Øst-Finnmark var veldig dårlig i år. Tallene fra Kongsfjord-, Syltefjordselva og Neiden viser langt under tiårsgjennomsnitt, viser generalsekretær Torfinn Evensen til og mener dette er bekymringsverdig.

– Vi har ingen tall på sjølaksefisket i dette området i år, men det er grunn til å rope varsko om beskatningen i havet. I elvene reguleres uttaket slik at man sitter igjen med nok gytefisk, mens det i sjøen ikke er noen slik kontroll, utdyper Evensen.

Redusert sjølaksefiske

Fra neste år ligger det an til redusert laksefiske i sjøen. Noe Norske Lakseelver er fornøyd med.

– I sjøen fisker man uten å vite hvilken elv man beskatter. Svake bestander kan dermed bli skadelidende. Dette er ikke god forvaltning, og sjølaksefisket bidrar heller ikke mye til samfunnsøkonomien rundt laksefiske, trass i at knappe 900 fiskere tar halvparten av all laks som fanges, sier Evensen i pressemeldingen.

Til sammenligning er det rundt 70 000 sportsfiskere i elvene.

– Om det blir nok begrensninger i sjøen fra 2021, spår vi et enda bedre lakseår i elvene. Spesielt Sørlandet kan bli bra, mener Evensen.

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.

 

Lakserømminger: Om å stikke hodet i merda

Les mer

 

Informasjonskapsler og personvern

Kategori:

Telt

Camp Villmark 2021 flyttes til juni

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 har Norges Varemesse valgt å flytte neste års utgave av Camp Villmark ca. to måneder frem i tid, til 18. - 20. juni. 

Share on facebook

Share on linkedin

Share on twitter

Share on email

Share on print

Selv om høstens smittetall er langt høyere enn vi hadde ønsket, finner vi håp i det faktum at en vaksine er på vei og vi kan skimte lys i enden av tunnelen. Vi har tatt en prat med Per Anders Iversen, Prosjektleder for Camp Villmark, for å høre litt mer om bakgrunnen for flyttingen av messen og planene for 2021.

Hva er bakgrunnen for flyttingen?

– Camp Villmark arrangeres vanligvis i månedsskiftet mars/april. Selv om en vaksine ser ut til å være på plass i begynnelsen av neste år tror vi at dette kan bli i tidligste laget i forhold til en gjenåpning av samfunnet og dermed hvor mange vi får lov å slippe inn i hallene våre. Ved å flytte arrangementet med over to måneder kjøper vi oss verdifull tid og øker sjansene for en full gjennomføring betraktelig.

Hvorfor har dere valgt akkurat juni?

– Vi har blant annet rådført oss med utstillerne våre, og tilbakemeldingen var klar på at dersom vi skulle flytte arrangementet var juni det beste alternativet. Vi vurderte også høsten som et alternativ, men er trygge på at det tidspunktet vi har landet på er det beste for både utstillere og publikum.

Hvordan blir messen i forhold til de siste årene?

 Heldigvis ser vi at nordmenn bruker naturen gjennom hele året, og vi er ikke bekymret for at flyttingen skal gå utover publikumstallet. Det er mulig at produktsammensetningen vil endre seg noe som følge av årstiden, men det tror vi er en naturlig konsekvens. Friluftsliv, jakt og fiske vil fortsatt være de dominerende segmentene og satsingen på foredrag, kurs og opplevelser for hele familien vil fortsatt prege messen.

Sikter dere på like mange besøkende som i fjor?

– Ja, det gjør vi! Vi er selvfølgelig like spente som alle andre på når ting er tilbake til normalt, men i skrivende stund er det nesten 8 måneder til vi åpner dørene. Innen den tid bør myndighetene ha fått vaksinert en såpass stor andel av befolkningen at vi får lov å ønske publikum velkommen tilbake til Norges Varemesse. Videre er reiser og opplevelser i egent land svært populære for tiden. Dette krever turutstyr som igjen bidrar til at vi tror interessen for Camp Villmark vil være større enn noen gang.

Hva skjer om dere må avlyse også neste år?

– Om så skulle skje, vil både utstillerne våre og de som eventuelt har kjøpt billett få refundert sine utlegg på samme måte som i år. Man tar derfor ingen risiko ved å booke stand eller kjøpe billett.

Iversen legger også til at dersom det fortsatt skulle være restriksjoner har de muligheten til både å utvide messen med en dag for å spre publikum, og bruke flere haller for å skape større avstand mellom både utstillere og besøkende.

Kategori:

Til ei av Vestlandets beste lakse-elver utvikler Havforskningsinstituttet en robot som kan skille villaks fra rømt oppdrettslaks.

Den vesle teknologibedriften Submerged har laget fotoboksen for laks som i august blei installert i Etne-elva.

Den vesle teknologibedriften Submerged har laget fotoboksen for laks som i august blei installert i Etne-elva. (Foto: Øystein Skaala, Havforskningsinstituttet)

 • Måling av vekt, lengde samt kjønnsbestemmelse er også ferdigheter som roboten skal trenes opp til. Grunnlaget for robotens ferdigheter skal legges gjennom maskinlæring. Men dette krever innsamling av tusenvis av foto av typiske fiskearter, som alle forsøker å komme opp i elva. De viktigste artene, villaks, sjø-ørret, oppdrettslaks og pukkel-laks skal roboten kunne kjenne igjen og reagere med bortvising av uønskede arter.
Kategori:

407 politimeldingar etter kontroll av ulovleg fiske

Nær halvparten av kontrollerte reiskap i fritidsfisket var ulovlege, opplyser Fiskeridirektoratet. Mesteparten er knytt til hummarfiske.

Av 966 reiskapskontrollar i fritidsfisket har 407 ført til politimelding og beslag. I ytterlegare 249 saker er det gitt åtvaring om mindre alvorlege forhold.

– Hummaren er ein ettertrakta, men sårbar bestand. Kontrollane viser eit relativt høgt tal reaksjonar i forhold til talet på kontrollar. Det viser at målretta kontroll er viktig, og at nærvær på sjøen er avgjerande for å kunne drive effektiv kontroll av reiskap, spesielt i fritidsfisket, seier konstituert fiskeridirektør Per Sandberg.

Dei fleste kontrollane er utførte i Sør-Noreg frå grensa mot Sverige til Stad.

Kategori:

Manglende fangstrapporter får konsekvenser.

Tor Erland Nilsen i ALI forteller at det nye systemet for registrering av fangst fungerer godt, men sier samtidig at 11 fiskere er utestengt fra fisket i Altaelva neste sesong. 
    
      (Foto: Martin Hovden)

Tor Erland Nilsen i ALI forteller at det nye systemet for registrering av fangst fungerer godt, men sier samtidig at 11 fiskere er utestengt fra fisket i Altaelva neste sesong.  FOTO: MARTIN HOVDEN

NYHETER

PUBLISERT:22 OKTOBER 2020 20:00SIST OPPDATERT:22 OKTOBER 2020 20:00

 • DennisBjerring

Styret i ALI strammet inn på konsekvensene før årets fiskesesong om du ikke leverte inn fangstrapportene innen tidsfristen, og det er det nå flere som får merke.

– Det er 11 fiskere som nå har fått melding om at disse er utestengt fra alt fiske neste år, sier Tor Erland Nilsen i ALI.

 Nytt system, nye konsekvenser

Fordi den tidligere panteordningen ikke fungerte tilfredsstillende ble det bestemt at dersom man ikke leverte fangstrapporten innen tidsfristen, ville man bli utestengt fra all fiske i Altaelva påfølgende år – også frifisket før Sankt.hans og ørretfisket.

Det er fangstoppgavene fra hovedfisket ALI i år manglet fra 11 fiskere.

Før årets sesong utviklet ALI et nytt system hvor man kjøper fiskekort og leverer inn fangstrapportene. Systemet har vært noe forsinket, og dermed har noen funksjoner ikke vært testet nok for å bli tatt i bruk.

– På grunn av dette har man prioritert å få inn fangstrapportene for hovedsesongen 24. juni til 31. august. Fisket før Sankt.hans og ørretfisket har man ikke hatt tid til å prioritere så høyt, og det har derfor vært noen svakheter i systemet for disse fangstrapportene.

På grunn av disse svakhetene, vil de som ikke har levert inn fangstrapporter fra før Sankt.hans og ørretfisket kun få en advarsel, slik at de vet at dette må leveres inn til rett tid neste år.

– I meldingen de det gjelder har fått, er det gitt beskjed om at de vil bli utestengt hvis fangstoppgaven også uteblir neste år, forteller Nilsen.

Flere leverer fangstoppgaven enn tidligere

Nilsen mener det nye systemet fungerer godt, og henviser til tidligere tall over antall fiskere som ikke leverte fangstoppgavene sine.

– Tidligere år har vi manglet 2-300 fangstrapporter for hovedsesongen, og brukt tre-fire dager med å ringe rundt for å få inn disse opplysningene. Når vi nå har kun noen få som ikke har levert, så ser det ut som om systemet fungerer og at folk har oppfattet budskapet. 

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

Kategori:

Klima- og miljødepartementet bidrar med 500.000 kroner til å restaurere Fossumbekken ved Alnaelva i Oslo, for å legge til rette for at ørreten kan gyte her.

Fossumbekken er den største av sideelvene til Alnaelva. Den skal restaureres ved å legge ut stein i klynger, enkeltsteiner, stein i bueformasjoner og gytegrus på elvebunnen. Dette vil bedre oppvekst- og gyteforholdene for ørret. Oslo kommune skal gjennomføre prosjektet. Fossumbekken er et av flere prosjekter der stat og kommune i fellesskap åpner mer av Alnaelva som friluftsområde. Mye er gjort både av Oslo kommune selv og i samarbeid mellom kommunen og staten. Men det er fortsatt potensial for å gjøre mer. Jeg er glad for at Klima- og miljødepartementet kan bidra med penger til bynært friluftsliv ved å restaurere Fossumbekken, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartemente

Fossumbekken er den største av sideelvene til Alnaelva. Den skal restaureres ved å legge ut stein i klynger, enkeltsteiner, stein i bueformasjoner og gytegrus på elvebunnen. Dette vil bedre oppvekst- og gyteforholdene for ørret. Oslo kommune skal gjennomføre prosjektet.
- Fossumbekken er et av flere prosjekter der stat og kommune i fellesskap åpner mer av Alnaelva som friluftsområde. Mye er gjort både av Oslo kommune selv og i samarbeid mellom kommunen og staten. Men det er fortsatt potensial for å gjøre mer. Jeg er glad for at Klima- og miljødepartementet kan bidra med penger til bynært friluftsliv ved å restaurere Fossumbekken, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet.
LES OGSÅ:
Ny rapport om Alnaelva: – Alnaelva har en nasjonal verdi
Ny rapport om Alnaelva: – Alnaelva har en nasjonal verdi
Ny rapport om Alnaelva: 80 prosent av Alnaelvas sidebekker renner i rør. Nå skal det ryddes opp
Ny rapport om Alnaelva: 80 prosent av Alnaelvas sidebekker renner i rør. Nå skal det ryddes opp
NØKKELORD

Kategori:

Over 34 000 registrerte hummerfiskereOver 34 000 registrerte hummerfiskere

Antallet registrerte hummerfiskere er nå det nest høyeste siden registreringen ble påkrevd. – Dette viser at ordningen er godt etablert og virker etter hensikten, sier seksjonssjef Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet.Så langt har 34 488 personer registrert seg for hummersesongen 2020. Ordningen ble innført for å få bedre oversikt over høstingen av hummer langs kysten.

Kategori:

STRÅLENDE: En laks på 4,7 kilo ble fangsten da undertegnede prøvde seg i Nidelva i år, nedstrøms Rygene dam. Totalt er det tatt over 430 laks i elva, og totalfangsten ble over ett tonn. Det beste resultatet på antall fanget, og vekt, på veldig mange år.

Mandag 22. september 2008 klarte Oddvar Kristensen å lande en laks på utrolige 14 kilo på meitemark i sone 2.

Dette var den gang den største laksen tatt lovlig i Nidelva på kanskje 25 år. 12 år etter, står rekorden fortsatt.

Mye fisk

Men om det i 2008 ble tatt mye stor laks, var det bare 288 eksemplarer som ble fanget. Og de hadde en samlet vekt på 839,3 kilo. 14 av laksene som ble tatt, veide derimot over syv kilo!

I år er det tatt åtte laks over syv kilo, og den største var på 8,7 kilo som Rune Kjempekjenn sveivet inn i sone 5 etter å ha fisket med meite.

Da blir redaktørens eksemplar på 4,7 kilo tatt på sluk ved sone 3, småplukk i forhold. Men jeg vil tro de totalt 151 laksene mellom tre og syv kilo som ble tatt i år, har gledet fiskeren stort. Årets høydepunkt var det nok for mange.

Over ett tonn

Tallene som er rapportert inn til Scanatura fra dem som har løst fiskekort i Nidelva, viser at det ble tatt totalt 436 laks i år. Dette er 36 mer enn i fjor.

Ser vi på hvor mye alle fiskene veide, kommer Nidelva for første gang på minst 20 år over ett tonn samlet fangst. Faktisk veide alle laksene 1.149,6 kilo.

Videre er 47 av dem satt ut igjen, så kanskje de har klart å produsere noen smolt som om et par år setter kursen mot sjøen. For deretter å komme tilbake til Nidelva som solide rugger, og føre det solide laksefisket videre?

Kategori:

"Horda Pioneer", som Blom Fiskeoppdrett er deleier i, ved lokalitet Ljøsøy N i Øygarden kommune. FOTO: Blom Fiskeoppdrett

– Vi har hatt svært store utfordringer med biologi i 2019. Dette eskalerte voldsomt i fjerde kvartal med stort lusepress og mange behandlinger med derav høyt kostnadsnivå. Gjelleproblemer, CMS, PD og et hissig pasturella-angrep på stor fisk medførte svært høye produksjonskostnader. Selskapet har også hatt en høy ørretandel i produksjonen, som har vært krevende å håndtere prismessig, forklarer daglig leder Øyvind Blom i en e-post til iLaks.

Kategori:

Etter enda flere ferske rapporter om naturkrisa, og en statsminister som ovenfor FNs senest forrige uke kalte naturtapene verden opplever for katastrofale, var det lov å håpe at naturvernet skulle få et løft i neste års statsbudsjett. Nok en gang ble vi skuffa, skriver Norsk Ornitologisk Foreing i dag

Kategori:

Forskere har slått alarm om naturens tilstand på jorda, og FN ønsker derfor at tiåret skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur. For å lykkes med den enorme oppgaven må vi jobbe sammen, derfor vil Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning samle de beste ekspertene på restaurering på land og i vann. I tillegg spør vi, hva er intakt natur verdt, og hva betyr den for vår fysiske og psykiske helse?

Hvor:
Trondheim, Scandic Nidelven
Når: 
Dag 1: 18.01.2021, 09:00
Dag 2: 19.01.2021, avslutning 15:30

Flere spennende foredragsholdere er allerede booket, se det foreløpige programmet, og meld deg på her!

     Motta nyhetsbrev fra nina

Siste artikler

08.10.2020 Naturrestaureringskonferansen
02.10.2020 NINAs høringsinnspill til Nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål
18.09.2020 Sjøfugl og taretråling – konflikt eller sameksistens?
16.09.2020 Gratulerer Anne Sverdrup-Thygeson! 
16.09.2020 Har kortnebbgåsa på kornet
14.09.2020 Naturrestaurering i skuddet på Hjerkinn
09.09.2020 Jakt som næringsvei
08.09.2020 Kamp om arealene i Arktis
07.09.2020 Feilaktig forskning gir dårlig håndtering av koronaepidemien
04.09.2020 Har eremitten en fremtid i Norge?
04.09.2020 Rypa taklet sein vår
03.09.2020 Bifangst av sjøfugl i rognkjeksfisket kan være en trussel mot sårbare bestander
02.09.2020 10 000 år med villreinjakt
01.09.2020 Kalver blir fritt vilt i hjortejakta
26.08.2020 Nå er det ingen tvil - rakkelhaner i det fri kan få levedyktige avkom

Kategori:
Anna Marie Ianssen med årets siste fangst i Jølstra i dag. Foto: Eivind Fossheim

Fra i morgen 1.oktober stenges alt fiske i Jølstra frem til 15.april for å verne om storørreten som kommer ned fra Jølstravatnet  for å gyte. De siste dagene er det tatt mye ørret fra kvartkiloen og oppovr til halvannen  kilo og fra 15.apri  blir det noen nye spennende dager i jakten på storørret som fremdeles står på elva etter ghytingen og er på vandring tilbake til beiteplssene i Jølstravatnet,