Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Lurt med fiskeguide i Orkla!
Robert Saemann-Ischenko med en nygått laks (med lus på) på 5,5 kg fanget den 17.07.02 på Nesjan. (Foto: Karl Olav Mærk).

Det regner! Med en fin liten vårflom, kommer laksen, sa en forventningsfull Karl Olav Mærk i Orklaguiden på telefonen foran sesongen 2003.

Fortsetter dette ”godværet”, ser vi frem til en fin fiskestart 1.juni og en nytt kjempefiske i Orkla. Storlaksen var nemlig allerede sett i elva! Slik kraftprodusentene i dag regulerer vassdraget, vil vi også sommeren 2003 ha en akseptabel minstevannføring selv om det skulle bli en ny tørkesommer i Trøndelag. På den annen side vil man med reguleringen unngå de styggstore flommene som man før i tiden hadde i nedbørrike somre, sa han.

Kategori:
22 kilos laks tatt i Namsen!
De to nederste bildene er fra Nyttingsnes-vallet i Eidselva.

Sverre Sundsten landet den største laksen i Namsen på åpningsdagen 2003. Den veide 22 kilo og ble tatt på en wobbler på Bertnem-Klykken-valdet. I alt ble dagsfangsten i elva 21 laks. Vårt oppslagsbildet er derimot fra Eidselva, der Anton Hunskaar tok sin