Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:
Der kilosørreten vaker hver kveld!
Ørret på 875 gram er vanlig å få på oter og flue her i Hafslovatnet i august og september, sier Per Ove Thune.

Det er ikke sant! Jeg nekter å tro det. Lommekjent som jeg er i Jølstravatnet og Haukedalsvatnet, har jeg vært overbevist om at det ikke finnes bedre fiskeplasser for ørret i Sogn og Fjordane enn her, nei, ikke i hele landet. Ikke noe annet stede vi har større sjanser for å få ørret på 200- 300 gram enn i Jølstravatnet, har jeg påstått. Det er også bakgrunnen for at jeg garanterer mine gjester fisk på kroken.

Kategori:

Altaelva er ett av de norske vassdrag der laksen biter best på flue. Og det gjelder ikke minst storlaksen. Likevel har mange gått tomhendt hjem fra den berømte elva i sommer, Men det gjorde ikke Anna Synnøve Jenssen og hennes to fiskekamerater Oddvar Olsen, begge fra Alta og Adler Bårdsen fra Burfjord. Fra kl.18 til kl.12 neste dag, landet de onsdag 29.juli 2003 7 storlaks, 9 smålaks og 9 sjøørret i Jorra-sonen!

Kategori:

Ved å tilsette elvevann små doser metaller, har det ved laboratorieforsøk vist seg at lakseparasitten dør mens lakseyngelen overlever. Forsøkene i strandkanten i Lærdalselva har vist den samme tendens, og selv om resultatene av prosjektet i Batnfjordselva også er lovende, bekrefter prosjektleder Espen Lydersen overfor Fiskeguiden at man fremdeles er usikker om stoffet kan brukes i kampen mot lakseparasitten.

Kategori:
Kampen om gyroen må forseres!
Det var stor interesse for utflukten til Gaulfossen en av de aller beste lasehølene i Gaula.

Forskning på aluminium og syre som alternativ kampmiddel mot lakseparasitten gyrodactylus salaris har topp prioritet hos den nåværende regjering, understreket statssekretær Helge Kongshaug i Landbruksdepartementet på den nasjonale konferansen om fisketurisme i laksevassdrag i Trondheim i dag

Kategori:

Nå må vi passe oss! Heretter kan det bli trangere om fiskeplassene våre, mener fiskeguidens redaktør som har deltatt på to store konferanser om fisketurisme der det klart kom frem at den nye statlige selskapet Innovasjon Norge, som lanseres 1.januar og omfatter det som i dag heter Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere, kommer til å satse kraftig på fisketurisme. Norsk Turistråd og Foreningen Norske Lakselver er allerede ute i Europa og markedsfører fiskeherlighetene våre.

Kategori:

Det kan ikke være annet enn et markeringsbehov hos våre politiske myndigheter når de seriøst arbeider med et forslag om å forby sportsfiskere å sette ut igjen fisk de har fanget. Det er et direkte tøvete utspill som tyder på elendige rådgivere og fullstendig manglende kunnskaper om moderne fiskeforvaltning.Spørsmålet om etikk er snudd fullstendig på hodet. Når sportsfiskere slipper ut igjen fisk, er det nettopp av etiske grunner og av respekt for naturen og livet, og fordi vi mener dette er den beste måten å forvalter våre naturressurser på!Landbruksdepartementet bør heller se mer alvorlig på livet til burhøns og hvordan man her aksepterer en uforsvarlg lav etisk standard bare fordi man skal tjene noen kroner ekstra.